ΛΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
(Π.Δ. 529/1979 - Φ.Ε.Κ. 162/Α'/1979)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΙΔΡΥΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Ν. 4182 / 2013)

 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  Προϋπολογισμός έτους 2015 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2016 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2017 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2018 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2019 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2020 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2021 - Έγκριση
  Προϋπολογισμός έτους 2022 - Έγκριση


 • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2013
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2014
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2015
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2016
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2017
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2018
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2019
  Ισολογισμός - Απολογισμός έτους 2020