ΛΟΥΛΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
(Π.Δ. 529/1979 - Φ.Ε.Κ. 162/Α'/1979)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ - ΙΔΡΥΤΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
(Ν. 4182 / 2013)

  • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

  • ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ